«VS Norway» et virtuelt cruiseskip for hele klyngen

«VS Norway» et virtuelt cruiseskip for hele klyngen

Gjennom flere prosjekter har klyngen gjennom det siste året erfart at Virtual Reality (VR) og Virtual Prototyping endrer utviklings- og prosjektarbeid både tidlig å sent i verdikjeden. Derfor ønsket flere bedrifter å gå sammen om å utvikle et virtuelt cruiseskip for å lære nye metoder og prosesser. Resultatet ble et helt nytt virtuelt cruiseskip; «VS Norway».

Prosjektet har kommet til gjennom et spennende samarbeid mellom leverandører fra maritim-, møbel- og interiørindustri på Nordvestlandet. Gjennom klyngenettverket In2Cruise – Norwegian Passenger Ferry and Cruise Group har et bredt spekter av leverandørindustrien samlet mye av sin fellesaktivitet i jakten på nye markedsområder.

Visualisering av produkt og systemer 

Ett av fokusområdene i nettverket har vært å utvikle en virtuell plattform, hvor leverandører kan benytte et virtuelt cruiseskip i fellesskap for visualisering av egne produkt og systemer overfor kunder og interessenter over hele verden. 

DigiCat – Norsk katapult ved ÅKP utvikler den virtuelle plattformen i samarbeid med lokale skipsdesignere og NTNU. Skipet har fått et visuelt design som på flere vis vil oppleves som et konseptskip, og muliggjør at leverandørindustrien kan utruste aktuelle dekk på skipet med sine løsninger. Målet er at dette skal gi hver enkelt bedrift en økt forståelse av VR både som utviklings-, test- og markedsverktøy. 

Inntil 50 prosent finansiering 

DigiCat – Norsk katapult vil i samarbeid med In2Cruise-nettverket få flere bedrifter til å utnytte virtuelle metoder for sin innovasjon og utvikling. Gjennom Stiftelsen Teknologiformidling kan inntil 50% av bedriftenes kostnader ved å utvikle virtuelle løsninger til dette prosjektet matches. 

Hver leverandør kan samarbeide med de utviklingsaktørene de selv ønsker, for å få visualisert sine løsninger i VR. DigiCat sikrer overføring til den virtuelle plattformen etter nærmere beskrivelse.

VARD Design og SFI Smart Maritime

Skipets design er et FoU-samarbeid mellom partene i SFI Smart Maritime, med VARD Design i Ålesund som ansvarlige for konseptdesignet. «VS Norway» vil utvikles videre i større og mindre prosjekter gjennom klyngen.

Les mer