VR workshop

I januar møtte en gruppe fra Optimar opp for å utforske hvordan de kunne få nytte av VR som verktøy i sin produktuviklingsfase. De fikk stor nytte av dagen i VR-labben, flere feil ble oppdaget, nye muligheter ble dannet og teamet ble styrket. Optimar er en av bedriftene som har benyttet seg av VR-teknologi gjennom året med stort hell.