Vil utløse potensialet til sjøpølser
© Møreforsking

Vil utløse potensialet til sjøpølser

NCE Blue Legasea er partner i HOLOSUSTAIN-prosjektet som ledes av Møreforsking. Prosjektet skal etablere en verdensledende plattform for innovasjon innen bærekraftig utnyttelse av sjøpølser fra Nord-Atlanteren. Sjøpølser har stort markedspotensial til bioteknologiske mat- eller medikament-applikasjoner rettet mot det vestlige markedet. Plattformen skal stimulere samarbeid mellom deltakende land, industripartnere og FoU-institusjoner med målsetning om en tydelig strategisk posisjon i markedet.

De spesifikke målene for HOLOSUSTAIN-prosjektet er som følger:

  • Sette i gang et kunnskapssenter om sjøpølser verdikjeder på internasjonalt nivå
  • Styrke det nordatlantiske samarbeidet ved å utveksle personell mellom partnerne for opplæring og teknologioverføring på relaterte felt
  • Arranger to internasjonale samarbeidende workshops om bærekraftig utnyttelse av sjøpølser fra Nord-Atlanteren.
  • Iverksette opprettelse av et nytt databibliotek, spesielt fokusert på kjemisk, ernæringsmessig og metabolske potensial til sjøpølse som et verktøy for å oppdage potensielle helserelaterte produkter
  • Bidra til selskap vekstmuligheter 
  • Opplæring og teknologioverføring
  • Etablere felles internasjonale markedsmuligheter for nye produkter