Vekst i den maritime klyngen

Vekst i den maritime klyngen

Årets klyngeanalyse viser at den maritime klyngen på Møre er vekst. Ordreboken øker fra 14 til 19 måneder, men lønnsomheten er fortsatt presset.

Det var konklusjonen i Menon Economics klyngeanalyse for 2019. I analysen sier bedriftene at de forventer økt lønnsomhet i årene som kommer og at de vil ansette 1000 nye arbeidere. Den samlede ordreboken for klyngen har også vokst fra 14 måneder til 19 måneder.

Last ned hele rapporten

Økt omsetning

Ifølge Menon vil omsetningen for alle klyngebedriftene være 59 milliarder i 2019, en økning på ni prosent fra året før. De fleste bedrifter melder om økt aktivitet og inntjening.

Viktig at verftene øker lønnsomheten

De store verftene i klyngen er midt i en stor omstilling fra offshore til andre segmenter og har de siste årene tapt penger. Menon påpeker at det er svært viktig at verftene nå øker lønnsomheten i årene fremover. 

Verftene har samtidig kapret viktige kontrakter i ferje- og cruisemarkedet, samtidig som fiskeri og oppdrett går så det suser. Analysen viser også at markedet for offshorevind blir viktigere i årene framover. Det er tegn til bedring for rederiene i offshore markedet, ratene er på veg opp, men det er fortsatt overkapasitet og svak lønnsomhet. 

Klynga i minus i 2018

Analysen av 2018-tallene viser at klyngen som helhet for fjerde året på rad endte i minus på driftsresultatene. EBIT-marginen endte på minus 4 prosent. Verdiskapingen per ansatt synker drevet av en dårlig utvikling i rederiene og utfordrende lønnsomhet for nybyggingsverftene og noen utstyrsleverandører. Ved utgangen av desember sysselsatte klyngebedriftene 14.500 personer. Det er 4000 færre enn i toppåret 2014.

Produktiviteten per ansatt fortsetter å falle og analysen påpeker at det vil være avgjørende for møreklyngen at konkurransekraften nå styrkes.  

Må effektivisere nye verdikjeder

Erik Jakobsen i Menon som gjennomfører analysen på oppdrag for GCE Blue Maritime Cluster pekte på årskonferansen på utfordringen med nye leverandørkoblinger. Da en byggede offshorefartøy var det effektive verdikjeder og en stor grad av spesialisering rettet mot olje og gass-segmentet. Når bedriftene nå omstiller seg til cruiseskip, øker kompleksiteten og antall leverandører. Helt nye leverandører kommer inn og det tar tid å få effektivisert verdikjedene. Dette må ifølge Jakobsen bedres skal lønnsomheten opp. 

Stort behov for kompetanseheving 

Bedriftene i klyngen melder om stort behov for ny kompetanse. 85 % sier de må tilføres ny kompetanse i løpet av den neste årene og det er spesielt digital kompetanse som er etterspurt.