Ungforum

I mai satte studenter og unge arbeidstakere tankene i sving i ÅKP Blue Innovation Arena samtidig som næringsministeren og hans topplederforum diskuterte «Hvordan Norge kan bli ledene på digitalisering i industrien» et par etasjer unna. Ungdommen skulle diskutere de foreslåtte tiltakene  og gi tilbakemelding på prioritering, ansvarsfordeling og implementering. Deretter ble dette presentert direkte til l topplederforumet som ble begeistret og takknemlig for ungdommens syn på temaet.