Torbjørn Krogen, Currence robotics

Torbjørn Krogen, Currence robotics

Hvordan har året vært?

Det har heldigvis gått som planlagt. Vi har fått på plass produkt og kontrakter. Finansiering er på plass og vi har sikret oss god likviditet.

Hvordan går det?

Kompleksiteten øker etter hvert som vi flytter fra produktutvikling til å drifte produktene vi tilbyr. Vi får helt nye arbeidsoppgaver som er utfordrende og givende.

Hva skjer i 2020?

Da har vi flere leveranseprosjekt. Vellykkede leveranser og fornøyde kunder er prioritet nummer 1. Vi skal skalere bedriften og må ansette flere flinke kollegaer.