The Next Wave

The Next Wave

Om lag 300 deltakere fra ulike deler av marin bransje var samlet på konferansen The Next Wave på Giske i mai.

Tema for årets konferanse var de store endringene fiskerinæringen står overfor, og hvilke muligheter dette fører med seg.

NCE Blue Legasea var til stede med stand, og for første gang på The Next Wave samlet vi deltagende medlemmer i egen sone for å markere felles tilhørighet i næringen.

Styreleder Tormod Thomsen var blant innlederne på konferansen, og presenterte klyngens arbeid.

Konferansen var en fin arena for å møte andre og for å få inspirasjon til vårt arbeid for å øke verdiene av marint råstoff.