Sikrer optimal fabrikk ved hjelp av VR

Sikrer optimal fabrikk ved hjelp av VR

Optimar bruker digital prototyping og VR-briller for å oppdage og løse utfordringene i fiskeforedlingsanlegg – lenge før de går i gang med å faktisk bygge dem.

DIGICAT NORSK KATAPULT-SENTER

Optimar er en stor norsk leverandør av fabrikkanlegg til fiskeri- og oppdrettsnæringen. Med elementer fra mange underleverandører er det en krevende prosess å optimalisere de komplekse anleggene.

– Erfaringsmessig må hele designpakken korrigeres ved installasjon. Modifikasjonene skaper ofte utfordringer, tar mye tid og medfører kostnader, sier Arnt Dahle, VP Production i Optimar.

Da de gikk i gang med designet av fire russiske fabrikktrålere som skal ferdigstilles i løpet av de neste par årene, benyttet de for første gang Virtual Reality-teknologi (VR), med bistand fra DigiCat katapult-senter i Ålesund. 

Teamet fra Optimar hadde lite erfaring med bruk av VR fra før, men etter at modellen av fiskeforedlingsanlegget var konvertert til en såkalt virtuell tvilling, og etter en kort innføring i bruk, så var de i gang.

Med VR-briller gikk fem personer fra ulike avdelinger i Optimar gjennom hele fiskeforedlingsanlegget. Teamet brukte én dag på inspeksjonen fra mottaksdelen der fangsten kommer om bord på tråleren, gjennom de ulike fabrikkdelene til produktet er pakket og ankommer fryselagret.

Virtuell prototyping

Virtuell prototyping-verktøyet har funksjonalitet som tillater at man gjør mindre endringer og redesign allerede mens man er i den virtuelle verden, men man kan også tegne og gjøre notater underveis i prosessen. Endringsbehov kan dokumenteres gjennom «snapshot» av sitasjonen, lagret som bildefiler. Denne dokumentasjonen kan deretter brukes til å oppdatere modellen i eget CAD-verktøy før man tar et nytt design review i VR.

Underveis i den virtuelle inspeksjonen ble systemene gransket fra ulike vinkler for å finne ting som kunne skape utfordringer, eller bare gjøres enda litt bedre. Problemstillinger ble diskutert og mulige løsninger luftet slik teamet er vant til å jobbe i den fysiske verdenen.

Det ga en liste med små og store utfordringer.

Effekt

Supervisor Svein Kjevik har lang fartstid med å installere fiskeriforedlingsanleggene på verftene, og er imponert over mulighetene verktøyet gir:

– Dette verktøyet gir oss ikke bare muligheten til å avdekke problemområder, det gir oss en fantastisk mulighet til å la montørene og serviceteknikerne bli kjent med fabrikken før de drar til verftet slik at de er best mulig rustet til å gjøre en god og effektiv jobb. Vi har ikke prøvd det før, men når denne teknologien gir oss muligheten til det så vil vi ikke la muligheten gå fra oss.

– Med virtuell prototyping og digitale tvillinger er det mulig å forutsi fremtiden, sier daglig leder i DigiCat katapult-senter, Jan Børre Rydningen.

Han forteller at med teknologien de har i katapult-senteret kan bedriftene med høyt presisjonsnivå simulere og teste produktet uten å bygge en fysisk prototyp, og faktisk se hvordan produktet vil fremstå før det er produsert. Det er også mulig å forutsi ytelsene til produktet før det er testet, unngå nedetid på produktet basert på faktisk bruk, identifisere og forhindre flaskehalser i produksjonen før fabrikken er bygget, og mye annet en gjerne vil vite tidlig i utviklingsprosessen.

-Nå får vi gjort modifikasjonene før vi starter oppsetting av fabrikken hos kunde, sier Arnt Dahle.

Optimar vurderer nå hvordan løsningen kan brukes enda tidligere i sin utviklingsprosess, samt i kommunikasjon mellom avdelinger på tvers av selskapet. De ser også for seg at teknologien vil være til god hjelp i utviklingsprosesser, samt samarbeid med kunde og leverandører.