Samarbeid mellom klynger for økt vekst

NCE Blue Legasea samarbeidet med flere andre nasjonale næringsklynger i 2019, bl.a NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation Cluster AS og Biotech North i forbindelse med Land møter Hav konferansen. Konferansen ville løfte opp bærekraftige blå og grønne satsninger, prosjekter og gründere. Målet var å knytte kontakter, og skape gode idéer til nye forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Sammen med Arena Torsk presenterte vi våre felles ambisjoner og satsninger knyttet til restråstoff og hvitfisksektoren under Torskefisk konferansen i Tromsø. NCE Blue Legasea er også deltager i Arena Torsk sitt Forum for restråstoff. Vi ser frem til flere fellesaktiviteter til nytte for blå sektor i 2020.