RISE og Marine for Health pilotprosjekt

RISE og Marine for Health pilotprosjekt

Marine ingredienser har et enormt potensial til legemidler, kost-tilskudd, kosmetikk og andre høyverdige produkter. Godkjenning for menneskelig bruk gis av regulerende myndigheter og er nødvendig for å få markedsautorisasjon. Å tilfredsstille regulatoriske myndighetskrav tar tid, krever kapital og kompetanse. For å hjelpe selskaper med å navigere i de komplekse regulatoriske myndighetskravene, har Marine for Health(prosjekt under NCE Blue Legasea) og RISE (Research Institutes of Sweden) igangsatt et pilotprosjekt. 

Målet med prosjektet er å gjøre tilgjengeliggjøre ekspertise for selskaper og bidra til sterkere nasjonalt og internasjonalt nettverk. Prosjektet startet i 4. kvartal 2019 og avsluttes i 2. kvartal 2020.

Ambisjonen er å bruke erfaringene gjennom pilotprosjektet til å bygge en åpen kunnskapsplattform til nytte for klyngepartnere. Plattformen vil inneholde et beslutnings tre for å forenkle markedsgodkjenningsprosessen for selskapene. Det er også et mål å bidra til raskere kommersialisering av sikre og effektive nye marine produkter utviklet i Norge til det internasjonale markedet.