Presseturer

Presseturer

Det arrangeres årlig en rekke møter med norsk og internasjonal presse. Årets Blue C Press Tour ble arrangert i september og samlet 10 internasjonale journalister fra sentrale maritime tidsskrift og nyhetsmedium. Den maritime klyngen på Møre er svært interessant for journalistene og det produseres en rekke artikler og oppslag fra bedriftene.