Ocean Talent Camp

Ocean Talent Camp

I september ble elever og lærere i videregående skoler invitert til Ocean Talent Camp Møre på Campus Ålesund for å bli kjent med havnæringene. Studenter ved NTNU og Fagskolen benyttet også anledningen til å møte potensielle fremtidige arbeidsgivere. 

NCE Blue Legasea stilte med en fellesstand der vi inviterte medlemsbedrifter til å bli med. Flere av våre medlemsbedrifter var godt synlig på campen med egne stander utenfor Innovasjonsarenaen til ÅKP. Blant bedriftene som var representert var Aker Biomarine, Møreforskning, Optimar, Havfisk, Nordic Wildfish og Mowi.

Målsetningen med deltakelsen var å gjøre bedriftene i klyngen synlig overfor ungdommene, samt å inspirere de til å ha kontakt med næringen i studieløpet. 

Under besøket fikk elevene og studentene løse oppgaver, teste ut aktiviteter og møte ansatte fra ulike bedrifter. Vi møtte mange ungdommer som var nysgjerrige på hva marin næring har å tilby, og spesielt hvilke typer jobber som finnes.