NCE Blue Legasea er i gang!

NCE Blue Legasea er i gang!

Næringsklyngen NCE Blue Legasea inviterte i januar til kickoff og konferanse for klyngeprosjektet på Campus Ålesund, der fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik med stort engasjement stod for den offisielle åpningen. 

NCE Blue Legasea samler ressurser, erfaring og kunnskap fra alle deler av den marine verdikjeden, i tett samspill med maritim sektor. Budskapet fra Harald Tom Nesvik er krystallklart: mer av fiskeforedlingen skal tas tilbake til Norge og det skal legges til rette for enda mer utnytting av fiskeråstoffet i Norge. Vi skal bruke hele fisken, ta vare på kvaliteten og videreutvikle råstoffet.

Forventningene fra offentlig hold er dermed satt. Gjennom tildelingen av NCE-status har klyngen fått tillit til å gjøre noe med det. 

Målsetningen med vår kick-off var å synliggjøre NCE Blue Legaseas fokusområder og dra opp hvilke områder for samarbeid vi inviterer næring, FOU, akademia og andre interessenter inn i, sier klyngeleder Wenche Uksnøy

Arrangementet løftet frem noen av de gode partnerne vi har i klyngen og kunnskapen disse besitter innenfor fokusområdene våre «Marin/maritim kobling», «Verdikjeder i samspill» og «Kunnskap for høyere verdi». Vi fikk en rekke gode eksempler i løpet av dagen på hva norsk fiskerinæring kan samarbeide om og hvordan dette kan bidra til nettopp økt verdiskaping og lønnsomhet.

Klyngeprogrammets eiere, Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet, bevilger penger til klyngeprosjekter for utvikling og deling av kunnskap via samarbeidsbaserte aktiviteter for økt verdiskaping og konkurransekraft. NCE Blue Legaseas kick-off ønsket å gi inspirasjon til å bidra i samarbeidet vårt klyngeprosjekt inviterer til. Når over 200 deltagere fra marin næring møter på Campus Ålesund gir det oss god tro på at viljen er der.