Ny møteplass for investorer og vekstbedrifter

Ny møteplass for investorer og vekstbedrifter

ÅKP og Nordea etablerte i år en ny møteplass for investorer og vekstselskaper. Investormatch kobler noen av de mest fremoverlente investormiljøene på Sunnmøre med innovative vekstbedrifter som søker kapital.

Vi har siden 2017 arbeidet systematisk for å skape flere møteplasser mellom investorer og vekstbedrifter på Sunnmøre. En analyse av det regionale økosystemet for entreprenørskap viste at det var får få koblingspunkter mot investormiljøene. I ÅKP har vi derfor etablert flere nye møteplasser de siste årene. Founders Lunch, vårt Scaleup-program og nå Investormatch retter seg mot oppstart- og vekstselskaper i forskjellige faser. Investormatch er først og fremst et tilbud for etablerte bedrifter som har god inntjening, men som mangler kapital til å vokse raskere, sier Håvar Risnes i ÅKP.

Stor interesse for Investormatch

Investormatch ble gjennomført 17. oktober. Fire utvalgte vekstselskaper fikk mulighet til å presentere seg for 12 investorer. Hele 25 bedrifter ønsket å delta og det viser at det er et stort behov for denne typen arrangement. Det er allerede bestemt at det blir en ny runde i oktober 2020. 

Interessen har svært positiv. Hele 25 bedrifter ønsket å delta og vi har derfor besluttet at det blir en ny runde i oktober neste år, sier banksjef Målfrid Linde i Nordea.

Viktig for regionen

ÅKP feier 20 år som innovasjonsselskap i år og har lang erfaring med å hjelpe oppstarts- og vekstbedrifter fra hele Sunnmøre. For bedrifter som søker kapital har det til nå vært få møteplasser der de kan møte investorer. 

For ÅKP som et regionalt innovasjonsselskap har det vært viktig å legge til rette for møteplasser mellom vekstselskaper og de investormiljøene vi har. Sunnmøre er et av de mest innovative stedene i landet og vi ønsker å bidra til at flere får muligheten til å innhente kapital. Slik kan de lykkes med å ta ut sitt vekstpotensial og skape flere arbeidsplasser, sier Håvar Risnes i ÅKP.

På landsbasis viser statistikken at for få av de små og mellomstore bedriftene lykkes med å vokse. Nordea ser nye muligheter til å ytterligere forsterke tilretteleggingen slik at flere regionale bedrifter med internasjonale ambisjoner.

Behovet er der og vi ser fram til å kjøre nye runder med Investormatch. Nordea er Nordens største kapitalforvalter og vi ser at mange av våre kunder i regionen har behov for vekstkapital. Derfor vil vi arbeide tett sammen med ÅKP om dette fremover sier Torodd Helland, leder for private banking i Nordea.