Norsk Forum for Autonome Skip

Norsk Forum for Autonome Skip

GCE Blue Maritime Cluster er medlem i Norsk Forum for Autonome Skip som arbeider for at helt eller delvis bemannede skip skal bli en del av fremtidens skipsteknologi og at Norge skal bli en ledende nasjon innen området.

Møter sterk internasjonal konkurranse

I 2016 ble Trondheimsfjorden godkjent som verdens første testområde for autonome skip av norske myndigheter, i 2017 ble testområdet i Storfjorden ved Ålesund etablert og i 2018 kom Testarena Horten. I tillegg er det i denne perioden også blitt etablert 5 utenlandske testområder.

Sjøfartsnasjonen Norge er ansett som en av de store innen maritim autonom teknologi, en posisjon vi ønsker å behold og forsterke. Men vi får sterk konkurranse fra andre nasjoner, inkludert Kina som også er kommet på banen. 

26. mars samlet forumet seg til seminar og workshop i Ålesund for å diskutere økt bruk av de norske testområdene for autonome skip.

Nesten 70 deltaker, fra Mandal i sør til Narvik i nord. Dette var en samling som gav et godt innblikk i den industrielle aktiviteten, og hvordan Norge er posisjonert i forhold til resten av verden. Det er ingen tvil i at Norge har en ledene rolle i dette spennende segmentet av maritim industri, men vi får konkurranse fra andre nasjoner. 

Workshop

Etter seminaret inviterte vi til workshop. 40 deltakere diskuterte høylytt og engasjert gjennom den to timer lange seansen.

Under workshopen diskuterte vi hvordan Norge kunne fortsette å opprettholde sin internasjonale status som ledende innen autonome overflatefartøy, hvordan test og sjøprøver best kan utformes og standardiseres og ikke minst hvordan vi kan koordinere aktivitetene mellom de tre norsk testområdene.

Gjennom det siste året har klyngeorganisasjonen også tatt en rolle i utformingen av retningslinjer for test av marine autonome overflatefartøy ovenfor den internasjonale maritime organisasjonen IMO. Dette arbeidet er ledet av Sjøfartsdirektoratet.