Norsk-Dansk nettverkstreff

Norsk-Dansk nettverkstreff

Det var deilig å være dansk i Norge da GCE Blue Maritimes nettverk for leverandører til cruiseindustrien inviterte danske kolleger til minglestund under Nor Shipping.

GCE Blue Maritime og gode samarbeidspartnere i klyngen startet i 2018 Norsk Cruise- og fergegruppe. Gruppen legger til rette for kompetansehevende tiltak og skaper møteplasser for leverandører til cruise og passasjerferge-markedet. Under Nor-Shipping møttes bedriftene til dansk-norsk forbrødring på paviljongen til Norske Maritime Eksportører (NME). NME la til rette for et flott arrangement der et 20-talls bedrifter fra møreklyngen møtte kolleger fra Danish Cruise and Ferry Group. Dette er en bransjeforening i Danish Export Association og teller 40 bedrifter innen interiør og skipsutstyr.