NCE Blue Legasea teamet

NCE Blue Legasea teamet

Klyngeteamet har i 2019 blitt utvidet, og består nå av 3 driftige damer med ulik erfaringsbakgrunn og utdanning. Janita Arhaug kom fra jobben som leder i Sett Sjøbein og startet 1. mai som prosjektleder fiskeri. Med bakgrunn som fisker i 10 år og et stort nettverk i fiskerinæringen har hun unik forståelse for utfordringene til flåteleddet, og et sterkt engasjement for å ivareta og øke verdien på marine råstoff. Nina Zisko kom fra Novartis i Sveits der hun gjorde en postdoc og hun har en PhD i klinisk medisin fra NTNU i Trondheim. Nina jobber med oppgaver knyttet til Marine for Health satsningen, og skal være til støtte for klyngemedlemmene på dokumentasjon og regulatorisk forhold knyttet til kommersialisering av marint råstoff inn mot matapplikasjoner, kosttilskudd og legemidler.  Wenche Uksnøy har ledet klyngen de siste 3 årene og har sin bakgrunn fra ingrediensindustrien, med ulike salg og markedsføringsroller. Damene brenner for næringen og stortrives med å hjelpe bedrifter til ny vekst og innovasjon, gjennom fasilitering og tilrettelegging av felles aktiviteter, møteplasser, prosjekter og ny kunnskapsbygging.