Leverandør-utviklingsprogram

Et leverandørutviklingsprogram med Optimar som integrator og seks ulike underleverandører involvert. Fokus i prosjektet er bruk av sensorer, IIOT, datainnsamling og databearbeiding. Programmet bidra til å bygge kunnskap og gi underleverandørene en styrket posisjon i fremtidig konkurranse. Planen er å sette i gang ytterligere to program i 2020 med andre selskap.