Internasjonalt i Innovasjonsarenaen

Internasjonalt i Innovasjonsarenaen

Ålesund er en attraktiv destinasjon, og flere internasjonale delegasjoner besøker NMK og Innovasjonsarenaen gjennom året. Et italiensk TV-team, grupper fra Ghana, Russland, Østerrike og UK har fått høre om hvordan vi samarbeider og konkurrerer på samme tid, og vi har hatt «With inside information» seminar om Brasil, Chile og India for de som vurderer å starte kontor eller se på nye forretningsmuligheter i disse landene.