In2Cruise – Norwegian Cruise and Ferry Group

In2Cruise – Norwegian Cruise and Ferry Group

Nærmere 40 bedrifter som søker nye markedsmuligheter innenfor internasjonal cruise- og passasjerfergeindustri er samlet i et eget nettverk under GCE Blue Maritime Cluster. 

Formålet med nettverket er å øke bedriftenes kundegrunnlag og gjøre veien til nye marked kortere. 

Dette gjøres ved å legge til rette for erfaringsdeling, kompetanseheving, felles eksportfremstøt og samarbeidsprosjekter på tvers av bedrifter og næringer. Gjennom året arrangerer vi ulike møteplasser og studieturer. Les mer om aktiviteten i nettverket under.

Les mer: https://www.bluemaritimecluster.no/gce/forum-and-projects/norwegian-cruise-and-ferry-group/