Havvindmarked i vekst

Havvindmarked i vekst

Havvind har over de to siste tiårene vokst til å bli en energikilde av betydning. Ved inngangen av 2018 var 18,5 GW installert i Europa alene. Den globale energiproduksjonen antas å nå 30GW ved utgangen av 2019. 

Norwegian Energy Partners besøkte Ålesund og presenterte sin årlige markedsanalyse i september. Det er tredje gang de gir ut denne analysen, og trenden innen segmentet er sterkt økende. Den teknologiske utviklingen inne havvind har vært stor, og prisene har falt så mye at industrien nå kan være bærekraftig uten subsidier. Dette gir gode muligheter for den maritime industrien skal vi tro NORWEPs rådgivere.

GCE Blue Maritime Cluster vil øke sin aktivitet innen segmentet og oppfordrer alle som er interessert i å ta kontakt.