Har utviklet standard for smak og lukt på fiskeolje

Har utviklet standard for smak og lukt på fiskeolje

Den norske Omega-3 industrien er utsatt for stadig sterkere konkurranse og trenger differensieringsverktøy som kan løfte frem den unike kvaliteten til norskproduserte omega-3-oljer. Med Møreforsking i spissen har bransjen derfor gått sammen og utviklet en sensorisk kvalitetsstandard for å tilby sine kunder en smaksgaranti på omega-3 produkter. Grunnlaget for standarden er lagt og målsettingen er nå å få standarden lansert gjennom Standard Norge tidlig i 2020.

Last ned Faktaark