Aktivitetsrapport 2019, Per Erik Dalen, CEO

Start video

GCE Blue Maritime Cluster

Den maritime klyngen på Møre er verdensledende innen design, bygging og operasjon av avanserte fartøy til de globale havnæringene. Klyngen består av 220 bedrifter som samlet omsetter for 59 milliarder kroner. Klyngen har status som «Global Centre of Expertise» (GCE) på grunn av sin unike globale markedsposisjon og dens viktige bidrag til norsk verdiskaping. Hovedoppgaven for klyngeprogrammet GCE Blue Maritime Cluster er å legge til rette for samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter og bidra til å styrke de enkelte bedriftenes innovasjonskraft og konkurranseevne.…
«VS Norway» et virtuelt cruiseskip for hele klyngen

«VS Norway» et virtuelt cruiseskip for hele klyngen

Gjennom flere prosjekter har klyngen gjennom det siste året erfart at Virtual Reality (VR) og Virtual Prototyping endrer utviklings- og prosjektarbeid både tidlig å sent i verdikjeden. Derfor ønsket flere bedrifter å gå sammen om å utvikle et virtuelt cruiseskip for å lære nye metoder og prosesser. Resultatet ble et helt nytt virtuelt cruiseskip; «VS Norway». Prosjektet har kommet til gjennom et spennende samarbeid mellom leverandører fra maritim-, møbel- og interiørindustri på Nordvestlandet. Gjennom klyngenettverket In2Cruise – Norwegian Passenger Ferry and Cruise Group har et bredt spekter av leverandørindustrien samlet mye av sin fellesaktivitet i jakten på nye markedsområder.…

In2Cruise - Norwegian Cruise and Ferry Group

Nærmere 40 bedrifter som søker nye markedsmuligheter innenfor internasjonal cruise- og passasjerfergeindustri er samlet i et eget nettverk under GCE Blue Maritime Cluster.  Formålet med nettverket er å øke bedriftenes kundegrunnlag og gjøre veien til nye marked kortere.  Dette gjøres ved å legge til rette for erfaringsdeling, kompetanseheving, felles eksportfremstøt og samarbeidsprosjekter på tvers av…

En komplett maritim klynge

rederi
verft
skipsdesignere
utstyrsleverandører
Tar i bruk VR på Nor Shipping

Tar i bruk VR på Nor Shipping

Shipnor og Vestnes Ocean er blant bedriftene som nå bruker VR-briller til å vise sine produkter. Stadig flere bedrifter tar i bruk virtuelle visningsrom som del av sitt salgs- og markedsarbeid. Ved hjelp av VR-briller kan en vise kundene nye idéer og løsninger.…
Havvindmarked i vekst

Havvindmarked i vekst

Havvind har over de to siste tiårene vokst til å bli en energikilde av betydning. Ved inngangen av 2018 var 18,5 GW installert i Europa alene. Den globale energiproduksjonen antas å nå 30GW ved utgangen av 2019.  Norwegian Energy Partners besøkte Ålesund og…
Norsk-Dansk nettverkstreff

Norsk-Dansk nettverkstreff

Det var deilig å være dansk i Norge da GCE Blue Maritimes nettverk for leverandører til cruiseindustrien inviterte danske kolleger til minglestund under Nor Shipping. GCE Blue Maritime og gode samarbeidspartnere i klyngen startet i 2018 Norsk Cruise- og fergegruppe.…

Stor verdiskaping

ansatte
mrd. i omsetning
mrd. i verdiskaping
land

2019 i bilder

Vekst i den maritime klyngen

Årets klyngeanalyse viser at den maritime klyngen på Møre er vekst. Ordreboken øker fra 14 til 19 måneder, men lønnsomheten er fortsatt presset. Det var konklusjonen i Menon Economics klyngeanalyse for 2019. I analysen sier bedriftene at de forventer økt lønnsomhet i årene som kommer og at de vil ansette 1000 nye arbeidere. Den samlede ordreboken for klyngen har også vokst fra 14 måneder til 19 måneder.…

Andre nøkkeltall

konferanser
seminar og workshops
studieprogram
deltakere

Forskning i verdensklasse

Den maritime klyngen har lenge hatt sterkt fokus på samspillet mellom forskning, utdannelse og næringsliv. GCE Blue Maritime samarbeider tett med NTNU, SINTEF og andre forskningsmiljø om å utvikle nye og nyttige konsepter. Denne forskningen er både nødvendig med hensyn til å utvikle bedre utdanning og som en motor i nye innovasjoner. Noen av forskningsprosjektene i klyngen.…
Nullutslipp fra Bergen til Kirkenes

Nullutslipp fra Bergen til Kirkenes

Med hydrogenenergi kan skipene fra Kystruten seile halve kystruten fra Bergen til Kirkenes helt utslippsfritt. Noe som betyr at seilasen i UNESCO sine verdenshavområder vil bli helt utslippsfrie. GCE Blue Maritime Cluster og Ocean Hyway Cluster er partnere i Havyard-prosjektet FreeCO2ast. Hydrogendrift av Havila Kystruten har fått 100 millioner kroner i støtte fra Pilot-E. Satsingen kan gi skip med opptil fem ganger lengre nullutslippsseilaser enn tilsvarende eksisterende eller planlagte skip.
Hydrogen som energibærer i maritim næring

Hydrogen som energibærer i maritim næring

Den maritime klyngen har en rekke prosjekt som ser på hvordan hydrogen kan brukes som energibærer i maritim transport. En av klyngens viktigste oppgaver er å bidra til å løfte frem ny kunnskap og synliggjøre mulighetene som ligger i ny teknologi, nye markeder og nye rammevilkår. …
EU-rådgiver

EU-rådgiver

Fra mai 2019 har vi hatt EU-rådgiver ansatt i ÅKP og Heidi Nakken ble dermed en del av laget. Målet er å ta ned terskelen for å delta i EU prosjekter og bidra til kunnskap om de ulike programmene under EU-paraplyen. Slik vil vi bidra til mer innovasjons- og forskningsaktivitet med internasjonale ambisjoner i regionen og ikke minst sørge for at en større pott av midlene havner her i vår region.…

Fokusområde

1

Økt hastighet i produktinnovasjon

Fokusområde

2

Økt hastighet i prosess- og organisatoriske innovasjoner

Forum for Cyber Security

GCE Blue Maritimes forum for Cyber Security samler maritime næring til fagseminarer og debatt om viktige spørsmål knyttet til datasikkerhet, informasjonssikkerhet og sikkerhetskultur i bedrifter.

Styringsgruppen består av Inmarsat, Kongsberg Maritime, Ålesund kommune og GCE Blue Maritime. I løpet av 2019 har forumet arrangert tre samlinger for medlemmene med over 150 deltakere. Blant innlederne har vært Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Telenor, DVN GL, Gjensidige, Kongsberg.

MARTHE OUTZEN, Brunvoll Group

Hvordan har året 2019 vært for din bedrift?
Etter flere år med markedsnedtur og inntektsreduksjon har vi sett at inntektene sakte, men sikkert har økt. 2019 har vært vårt beste år med tanke på omsetning, volum og kapasitet.

Hva har vært den største utfordringen?
Vi ser at det fortsatt er overkapasitet på leverandørsiden og at marginene er presset, noe som gjør at vi sliter med lønnsomheten i mange av prosjektene vi jobber med. Det å rekruttere og beholde kjernekompetanse vil fortsatt være viktig for Brunvoll. Derfor er det uforståelig at eksempelvis de lokale YSK-linjene fjernes fra skoletilbudet til ungdommene våre.

Hva har vært den største positive opplevelsen?
Siden oppkjøpet av Scana Propulsion ved inngangen til 2017 har nysalg i Brunvoll Volda økt med 146 %. Vi har det høyeste volumet noensinne på Ettermarked i 2019, og vi forventer videre vekst for Brunvoll Volda de neste årene. Oppkjøpet har vært en suksess, og vi ser endelig resultater at knallhardt arbeid.

Hvordan blir 2020 for din bedrift?
Vi forventer bedre lønnsomhetsutvikling de neste årene. Dette gir oss muligheter til å investere videre i utviklingen av et lokalt, familieeid konsern. Vi har behov for nye medarbeidere innenfor mange ulike fagdisipliner fremover. Vi har fokus på interne karriereveier og vil fortsette med inntak av lærlinger for å utdanne fremtidens fagarbeidere. I tillegg satser vi tungt på automasjonskompetanse. Ettermarkedet vårt har også et stort potensiale for videre vekst i 2020.

Hvordan ser dere utviklingen i den maritime klynga fremover?
Vi ser lyst på fremtiden og har tro på det vi er gode på i klynga, nemlig det å konkurrere når vi må og samarbeide når vi kan. Vi har svært gode forutsetninger for å lykkes, men da må både skatte- og utdanningspolitikken spille på lag med oss!

Virtual prototyping

Virtuell prototyping er en programvarebasert utviklingsmetode som involverer modellering, simulering og visualisering av et produkt eller systems adferd under reell operasjon.

Etterhvert som produktkompleksiteten øker, vil fysiske prototyper bli flaskehalser i en vellykket produktlansering. Disse flaskehalsene gjør at verdensledende produsenter nå ser på virtuell prototyping og simuleringsbasert design som en mulighet til å sikre økt produktytelse og -kvalitet, til en brøkdel av tiden og kostnadene ved en konvensjonell bygg-og-test tilnærming.

Start video

OTC Møre 2019

Ocean Talent Camp Møre ble arrangert for sjette gang i år. Over 1500 elever og studenter møtte rundt 25 bedrifter og organisasjoner fra havnæringene. Et bredt spekter av spennende karrieremuligheter ble presentert. Konseptet er videreutviklet med blant annet en app der vi kommuniserte med ungdommene. 

oceantalentcamp.no

Fokusområde

3

Styrke de globale kunnskapskoblingene til verdensledende teknologi- og kunnskapsmiljøer

Fremtiden ligger i havrommet

%
av jordens overflate er hav
%
er dypere enn 3000 meter
%
er fortsatt uutforsket

Fokusområde

4

Styrke nasjonale kunnskapskoblinger mot forskningsmiljøer, klynger og maritime bedrifter

BENTE STORHAUG DAHL, CEO, Luminell

Hvordan har året 2019 vært for din bedrift?
2019 har vært et år preget av vekst og utvikling både i omsetning, produktportefølje og ikke minst i organisasjonen. Vi har styrket teamet både i Norge og Sverige, og nå i midten av desember sendte vi en ansatt med familie til USA for å etablere vårt eget salgsselskap i et stort og spennende marked. Nye produkt har begynt å få en del oppmerksomhet og vi har hatt mange flotte samtaler med fornøyde kunder. Vi opplever en god vekst totalt sett, og vi leverer både til nybygg og oppgraderinger.

Hva har vært den største utfordringen?
Jeg tenker vi har kjent på typiske vekstsmerter dette året. Den største utfordringen har vært å manøvrere innenfor de rammene vi har hatt – det å vokse er ressurskrevende både menneskelig og finansielt. Jeg er takknemlig for alle de i Luminell som har strukket seg langt ved å dekke flere roller i en overgangsfase – positive og fleksible medarbeidere bærer Luminell!

Hva har vært den største positive opplevelsen?
Det er to ting jeg tenker tilbake på som spesielt positivt, og det er alle de flotte tilbakemeldingene vi har fått fra fornøyde kunder, og engasjementet vi opplever både fra ansatte og samarbeidspartnere. Det å kjenne på gleden ved å løse utfordringer for kundene våre og den «passion» teamet har for å finne gode løsninger er bare helt unikt. I august hadde vi salgsrepresentanter fra 10 ulike land på en samling i Ålesund med båttur til Geiranger, og det var et stort privilegium å kunne demonstrere produktene våre i de flotte omgivelsene vi er en del av!

Hvordan blir 2020 for din bedrift?
Vi er fortsatt i vekst og nå på tampen av året har vi fått styrket kapitalbasen. Vi går derfor 2020 i møte med god driv og sterk tro på at vi har mye å utrette for å gi kundene de beste lysløsningene. Fortsatt satsning i områder hvor vi allerede er sterke kombinert med etableringen i USA er viktige steg for å lykkes med den utviklingen vi ønsker. Og selvfølgelig vil vi opprettholde trykket på produktutvikling – det er en viktig strategisk kjerne for oss.

Hvordan ser dere utviklingen i den maritime klynga fremover?
Det har vært noen år med krevende omstillinger for mange i den maritime klyngen, og ringvirkningene har vært store både for aktørene i klyngen men også mange rundt. Samtidig har det vært imponerende å se hvordan enkelte har evnet å gjennomføre radikale omstillinger for å håndtere nye kundesegment. Akkurat det gir meg tro på at motgang kan føre til nytenking og at nye produkt og løsninger kommer som et resultat av dette. Imidlertid synes jeg det er trist at en del av verdiene som er bygd opp her i regionen har forsvunnet ut av området. Selv om vi er aldri så internasjonale mener jeg vi ikke skal undervurdere viktigheten av å ha et stort nettverk av ulike typer bedrifter som både samarbeider og konkurrerer. Den maritime klyngen er relativt unik, også på verdensbasis, og jeg håper virkelig vi klarer å bygge videre på det vi har og sikre at vi også i fremtiden har gode, flotte bedrifter som er spennende arbeidsplasser som tiltrekker seg og bygger stadig ny kompetanse.

GUNN MARIT MAURSTAD NEREM OG MADS STEFFENSEN, Youngship Møre

Hva er Youngship Møre?
YoungShip er en internasjonal interesseorganisasjon for unge arbeidstakere i maritime bedrifter. I YoungShip Møre har vi rundt 180 medlemmer og holder 7-10 arrangement i året der medlemmene våre får utvikle seg faglig og sosialt. Vi håper å være med på å styrke klyngen via å være en arena for samarbeid og nettverksbygging for unge arbeidstakere. Vi er en non-profit organisasjon og er fullt ut finansiert av medlemmene og samarbeidspartnerne våre.

Hva er deres syn på utviklingen i klyngen?
Mads: Det er imponerende å se hvor fort omstillingen til nye marked har gått for mange – kanskje spesielt for verftene. Det viser at klyngen har gode egenskaper i møtet med en industri som er hevdet å forandre seg veldig de kommende årene.

Gunn M: Samtidig ser vi at de som har holdt kontakt med kunder utenfor oljen gjennom offshoreboomen får igjen for det nå, og det håper vi viser at å åpne for nye markeder ikke nødvendigvis er et skifte, men heller en kompetanseutvidelse.

Hvilke områder er det viktig å arbeide med?
Gunn M: Når vi går gjennom store utfordringer økonomisk og markedsmessig tar det mye av fokuset vårt. Fremover håper jeg mange av oss vil få anledning til å løfte blikket og gjøre oss klare for fremtiden. Felles for mange av de nye markedene klyngen har gått inn i er at vi ikke har lokale kunder. Det kan gi en svekkelse av klyngeeffektene og for å motvirke det blir det viktig at vi gjør en aktiv innsats for å lære de nye kundene å kjenne slik at vi kan skape mest mulig verdi også for dem. I tillegg blir det avgjørende fremover å sikre god lønnsomhet i prosjektene man har vunnet, noe som vil være utfordrende når man samtidig går inn i nye marked der man selvsagt har mye å lære.

Mads: Det er vel brei enighet om at mye skal forandre seg i den maritime næringen i løpet av de neste årene. Det vil derfor være viktig at bedriftene, samt grundere og entrepenører, i klyngen satser på å utvikle de produkter og tjenester som skal skape «denne» forandringen.

Har og lyst å tilføye noe til det Gunn Marit sa: Når bedriftene nå er rundt om i hele verden for å selge produktene sine, vil det kanskje være enda viktige enn før å markedsføre klyngen og bygge den opp som et markenavn for å gi den ekstra dimensjonen til produktene og tjenestene som skapes her.

Hva er viktig for unge arbeidstakere?
Gunn M: Unge arbeidstakere skal lære mest mulig fortest mulig. Da er det viktig å havne i et miljø der man blir inkludert og møtt med utviklende oppgaver fra første dag.

Mads: Det er mye som spiller inn – både det som skjer på fritiden og det som skjer på jobb. Og så er det individuelle behov. Jeg tror derfor generelt sett at det er viktig for klyngens sin del at næringslivet består av et stort antall forskjellige bedrifter, og at kulturtilbudene i bysentrumene utvikles videre. Og så er det viktig at utdanningsinstitusjonene har et bredt tilbud av studier. På den måte forsterkes tilkomsten av unge mennesker til regionen.

Hvor er klyngen om 5 år?
Begge: Vi tror klyngen er på vei inn i en ny normal der det er mer variasjon mellom kundene og prosjektene våre enn før. Det er utfordrende men sikrer oss samtidig flere ben å stå på. De kundene og den kompetansen vi tilegner oss nå må vi beholde gjennom neste svingning i markedet.

Fokusområde

5

Skape globale SMB vinnere

Samarbeid med The Ocean Opportunity Lab Oslo

The Ocean Opportunity Lab (TOOL) er verdens første flytende startup lab for havgründere og bedrifter knyttet til bærekraftig havindustri. Fra kaia rett ved operahuset i Oslo ønsker initiativtaker Birgit Liodden å skape en arena for innovasjon og utvikling der gründere, studenter, forskere og andre kan møtes.…
Start video

Fokusområde

6

Skape nye gründere og vekstselskaper

Fornyet Gold Label-sertifisering

Fornyet Gold Label-sertifisering

Klyngeprosjektet GCE Blue Maritime har gjennomgått en omfattende revisjon og fått fornyet EU-sertifiseringen Gold Label for the European Clusters Excellence Initiative.  Totalt 31 indikatorer ble vurderte av tre uavhengige internasjonale klyngeeksperter. Evalueringen ble gjennomført basert på data og aktiviteter i 2017 og 2018.…
Presseturer

Presseturer

Det arrangeres årlig en rekke møter med norsk og internasjonal presse. Årets Blue C Press Tour ble arrangert i september og samlet 10 internasjonale journalister fra sentrale maritime tidsskrift og nyhetsmedium. Den maritime klyngen på Møre er svært interessant for journalistene og det produseres en rekke artikler og oppslag fra bedriftene.  
Norsk Forum for Autonome Skip

Norsk Forum for Autonome Skip

GCE Blue Maritime Cluster er medlem i Norsk Forum for Autonome Skip som arbeider for at helt eller delvis bemannede skip skal bli en del av fremtidens skipsteknologi og at Norge skal bli en ledende nasjon innen området.…

Fokusområde

7

Økt vertskapsattraktivitet

Fokusområde

8

Crossover-innovasjoner fra maritim industri til nye havromsnæringer

GCE Tech Focus Aluminium

Er aluminium et materiale egnet for maritim industri? Ja, skal vi tro Hydro og forskere fra NTNU Aluminium Product Innovation Center (Napic). 13. februar i år samlet GCE Blue Maritime 40 deltakere til Tech Focus seminar sammen med Hydro og NTNU.…
Start video

Arne Hjeltnes intervjuer næringsminister Torbjørn Røe Isaksen