Fryst restråstoff under lupen i ÅKP Idélab

Fryst restråstoff under lupen i ÅKP Idélab

NCE Blue Legasea arrangerte i oktober «ÅKP Idelab for fryst restråstoff». Bakgrunnen for samlingen var at fiskefartøy som fryser ned restråstoffet om bord opplever liten interesse i markedet for det de leverer. Målet med Idélaben var å samle relevante aktører til diskusjon og idemyldring for å finne samarbeids-prosjekter som vil bidra til å skape økt attraktivitet og økt verdi for fryst restråstoff.

ÅKP Idelab samlet noen av de fiskebåtrederiene som er best i klassen når det gjelder å ta vare på restråstoffet. Vi hadde fått tilbakemelding om at rederiene i autolineflåten opplever at det ikke er noe etterspørsel etter fryst restråstoff. 

Fartøyene gjør alt tilsynelatende riktig. De sørger for at kvaliteten på restråstoffet er optimalt og knapt noe går til spille. De fryser ned restråstoffet, noe som gir mulighet for prosessindustrien i land til å tine ved behov, og på denne måten kan fartøyene være med å bygge opp om heilårlige arbeidsplasser i land. 

At man lykkes med å øke verdien for restråstoff er avgjørende for at de fiskefartøyene som ikke tar vare på restråstoffet i dag vil gjøre det i fremtiden. Målet med Idélaben var derfor å samle aktørene til diskusjon og idemyldring for å finne samarbeidsprosjekter som vil bidra til å skape økt attraktivitet og økt verdi for fryst restråstoff.

ÅKP idélab er et nytt «tenkeverktøy» som vi benyttet i denne forsamlingen for å bli enige om hvor veien bør gå videre for å skape attraktivitet for frossent restråstoff. Deltakerne var enige om at det må bygges et sterkere bånd av forståelse mellom prosessindustri og fiskeflåte. 

Kan det være at den varen de bringer i land i dag ikke har den kvaliteten prosessindustrien trenger? Hvilke krav stilles egentlig i markedet for restråstoff? Hva trenger prosessindustrien, og hva kan fartøyene levere? 

Nåværende tilgang på frossent restråstoff må kartlegges og markedsføres ut mot potensielle innkjøpere.  Og selvsagt, vi må finne ut hvilke muligheter som finnes for å øke markedsinteressen og øke verdien slik at enda flere fartøy ser nytten av å ta alle deler av fisken i land.  Møreforskning og Sintef var til stede i møtet har utarbeidet flere relevante prosjekt for denne flåtegruppen som det kan søkes om finansiering til.