Fra industri til marin ingrediens

Fra industri til marin ingrediens

I november arrangerte NCE Blue Legasea, Sjømat Norge og FHF en konferanse på Gardermoen der vi satte søkelyset på den marine ingrediensindustrien. Spesielt ønsket vi å belyse utfordringer og muligheter som finnes innenfor anvendelse av restråstoff. Konferansen samlet i overkant av 100 deltakere, og både fiskere, prosessindustri, utstyrsleverandører, forskere og virkemiddelapparat var til stede.

Vi så også nærmere på tilgang til, og utnyttelse av, dagens og morgendagens råstoff globalt og nasjonalt.

– Bare smak, sier Leif Kjetil Gjendemsjø som sammen med sine døtre Iselin og Synnøve tok med seg nyprodusert fiskeolje med tre smaksvarianter til konferansen «Fra industri til Marin Ingrediens» på Gardermoen denne uken.

Syv fabrikktrålere og fiskeoljeprodusenten Pharma Marine på Sunnmøre samarbeider om produksjon av fiskeolje til mennesker fra restråstoff av fisk.

Gjendemsjø fortalt et hundretall mennesker fra samme bransje om samarbeidet med norske fiskefartøy for å utnytte restråstoff. Konferansen var en sammenhengende bekreftelse av at norsk prosessindustri nå har fått både teft og tro på at restråstoff fra av sjømatråstoff er i ferd med å bli gull verd.

Oppskrift på samarbeid

– Vår oppskrift er et godt utviklet samarbeid med til sammen syv fabrikktrålere i hvitfisksektoren som forsyner oss med restråstoff. De har tatt en risiko med å bruke millioner på å produsere produkt som de håpet skulle bli bra etter hvert, forteller Gjendemsjø.

Det var Strandreideriet i Ålesund som startet med å ta vare på hundre prosent av fisken på nye «Havstrand» i 2013 og fulgte opp med det samme på «Havbryn». Senere er «Ramoen», «Granit» og tre nye trålere fra Havfisk; «Gadus Poseidon», «Gadus Njord» og «Gadus Neptun» kommet til med tilsvarende fabrikkere for å sette superferskt restråstoff inn i produksjon av fiskeolje.

Alt er prosessert innen seks timer etter at fisken er kommet om bord. Dette er en ny olje, og ikke det som forbindes med tradisjonell tran.