Forum for Cyber Security

GCE Blue Maritimes forum for Cyber Security samler maritime næring til fagseminarer og debatt om viktige spørsmål knyttet til datasikkerhet, informasjonssikkerhet og sikkerhetskultur i bedrifter.

Styringsgruppen består av Inmarsat, Kongsberg Maritime, Ålesund kommune og GCE Blue Maritime. I løpet av 2019 har forumet arrangert tre samlinger for medlemmene med over 150 deltakere. Blant innlederne har vært Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Telenor, DVN GL, Gjensidige, Kongsberg.