Fornyet Gold Label-sertifisering

Fornyet Gold Label-sertifisering

Klyngeprosjektet GCE Blue Maritime har gjennomgått en omfattende revisjon og fått fornyet EU-sertifiseringen Gold Label for the European Clusters Excellence Initiative. 

Totalt 31 indikatorer ble vurderte av tre uavhengige internasjonale klyngeeksperter. Evalueringen ble gjennomført basert på data og aktiviteter i 2017 og 2018. Ekspertene slår fast at GCE Blue Maritime skaper merverdi for bedriftene i en tid da markedsforholdene har endret seg drastisk i klyngen. Tilførsel av kompetanse, vertskapsattraktivitet og infrastruktur for innovasjon og forretningsutvikling blir sett på som viktige bidrag til regionen og næringen.

“The cluster organisation BLUE MARITIME CLUSTER has gained 93 % of the cluster management excellence score and is therefore awarded with the “Cluster Organisation Management Excellence Label (Quality Label) GOLD”.