EU-rådgiver

EU-rådgiver

Fra mai 2019 har vi hatt EU-rådgiver ansatt i ÅKP og Heidi Nakken ble dermed en del av laget. Målet er å ta ned terskelen for å delta i EU prosjekter og bidra til kunnskap om de ulike programmene under EU-paraplyen. Slik vil vi bidra til mer innovasjons- og forskningsaktivitet med internasjonale ambisjoner i regionen og ikke minst sørge for at en større pott av midlene havner her i vår region.

Tjenesten EU-rådgiver, er en utetjeneste. Det vil si at ambisjonen er at Heidi skal være mest mulig ute på besøk i bedriftene. Samtidig skal hun ha de riktige og nyttige kontaktene i nasjonalt og europeisk virkemiddelapparat, og kunnskap om de ulike programmene. Det er mange veier til Brüssel, og ikke alle er like omfattende og byråkratiske. ÅKP arrangerer egne Tematreff om EU-finansiering i samarbeid med lokale organisasjoner rundt i regionen, og EU-rådgiveren har startet en bedriftsturne som vil fortsette hele det kommende året. 

Horizon2020 har hatt et budsjett på 80 MRD EUR. Når vi går inn i ny fase fra 2021 er budsjettet 100 MRD EUR. Våre klyngebedrifter er verdensledende på flere områder. Europa har skyhøye ambisjoner på vegen av miljø, verdiskaping og samfunn og trenger klyngebedriftenes kompetanse og innovasjonskraft for å løse både det grønne skiftet og andre store samfunnsutfordringer. Dette gir muligheter for EU-finansiering. ÅKP skal bidra med rådgivning og ideutvikling, og EU-rådgiveren skal være en ressurs for medlemsbedriftene både i den marine og den maritime klyngen. 

Visste du at det finnes egne ordninger for små og mellomstore bedrifter i H2020? Her er de store muligheter for bedrifter med banebrytende ideer, som kan søke om på egen kjøl uten partnere. Det er også en utlysning som er åpen nå med frister i 2020 som er direkte spisset mot skipsverfta for å øke lønnsomheten. 

Kontaktinfo
Heidi Nakken
EU-Rådgiver
Mobil: +47 918 54 021
E-post: heidi.nakken@aakp.no