En knallgod idé, hardt arbeid og … starthjelp.

En knallgod idé, hardt arbeid og … starthjelp.

PatoGen har utviklet en metode som bedrer fiskehelse og dermed også reduserer oppdretternes risiko for tap. I starten fikk de hjelp av ÅKP.

Tidligere sendte man den døde fisken til analyse for å finne ut hvorfor den døde. Men er man ikke vel seint ute når fisken allerede er død? 

Vidar Aspehaug, gründer og forretningsutvikler i Patogen 

Han og PatoGens forskningsdirektør, Magnus Devold, har sammen bygd opp selskapet som de opprettet i 2003 i Bergen, byen de studerte og bodde i. Men oppstartsvansker og mangel på investorer førte til at de henvendte seg til hjembyen sin Ålesund. Ganske snart inngikk Vidar og Magnus en avtale med ÅKP, DNB og Innovasjon Norge. I 2005 etablerte de PatoGen Analyse AS, satte opp en lab og rigget seg kontorplass i ÅKPs lokaler. Endelig! Avtalen med aktørene i Ålesund ble oppstartshjelpen PatoGen trengte for å kunne sette i gang med kommersiell virksomhet. 

Stor suksess

I dag har PatoGen flere kontorer utenlands, nye tjenester på vei, 60 ansatte og en sjusifret omsetning. De står sterkt i markedet. Et velutviklet overvåkingssystem og analyseverktøy gjør det mulig å påvise at fisk er smittet, lenge før sykdom og død inntreffer. Hvert år gjennomføres en halv million analyser på laben i Ålesund, som er Europas største og mest moderne for påvisning av fiskepatogener.

På laks kan vi oppdage smitte 9-11 måneder før sykdom, og på torsk hele 2 år i forveien – og da vet vi også når sykdom kommer til å inntreffe. 

Ingen hemmelighet

Det ligger oppdrettsanlegg langs hele norskekysten. Vidar forklarer at fisken klekkes og tilbringer barndommen i settefiskanlegg, innendørs i ferskvann. Når den har vokst seg til yngelkan den spise tørrfôr, ved en viss størrelse vaksineres den, og når den er på sitt mest tilpasningsdyktige, settes den ut i merder i havet. – Moderne oppdrettsanlegg kan ha opptil 2,5 millioner fisk fordelt på flere merder. Fisken fôres og etter 12-15 måneder slaktes den, sier Aspehaug. Det er ikke til å stikke under en stol at i oppdrettsanlegg, der store mengder fisk er samlet, oppstår det smitte, sykdom og død. 

Patogen kan oppdage sykdom på fiske ett år før sykdommen bryter ut. Slik kan forebyggende tiltak settes inn effektivt.

I utvikling 

– Magnus og jeg har hele veien hatt stor tro på dette, til tross for at vi fikk en kronglete start. Allerede i 1997 skrev de sin første forretningsplan, og gjennom studier og doktorgradsarbeid jobbet de målrettet for å utvikle metoden de i dag er kjent for og som konkurrenter kopierer dem på. – Vi setter forskning høyt. Faktisk så går hele 25 prosent av omsetningen til forskning, sier Asphaug. 

PatoGen har hatt stor vekst og blitt en kompetent og kraftfull organisasjon. Fremover vil de satse større i Chile, på digitalisering, og de er i ferd med å lansere en prediksjonsmodell: en digital modell som forutser luseantall for hver merd seks uker frem i tid. Slik skal PatoGen bidra til å gi oppdretterne større handlingsrom i bekjempelsen av lakselusa.