Aktivitetsrapport 2019, Prosjektleder DigiCat, Jan Børre Rydningen

Start video

DigiCat

DigiCat – Norsk katapultsenter tilbyr testfasiliteter, kompetanse, metodikk og nettverk for virtuell prototyping og digitale tvillinger til alle næringer. Vårt tilbud strekker seg gjennom hele utviklingsløpet fra idé til ferdig produkt.…

Våre tjenesteområder

Våre tjenesteområder

Idéutvikling

Vi setter samme et team som hjelper deg med ideutvikling. Vår verktøykasse spenner fra en kreativ idéutviklingslab, avansert visualisering og til et sanntids simuleringsmiljø.

Test av produkt

Vi bistår i utvikling og testing av virtuelle prototyper av ditt produkt. Vi tilbyr introduksjonskurs i bruk av digitale verktøy og rådgiving og brukerstøtte gjennom hele prosessen.

Test av system

Vi tilbyr tilgang til simuleringsmodeller der du kan teste dine prototyper på system og integrasjonsnivå. Vi gir brukerstøtte, rådgiving og tilgang til skreddersydde testscenario.

Autonomi

Møre Ocean Lab er Norges best instrumenterte fullskala hav-laboratorium og en unik plattform for datainnsamling. Digicat katapultsenter vil bruke denne infrastrukturen til å bistå bedrifter med å teste fremtidens maritime utstyr, fartøy og autonome løsninger i et reelt miljø.

Vekstprogram

Vi tilbyr et vekstprogram der vi hjelper din bedrift med å vokse internasjonalt.

Kompetanse

Vi tilbyr seminar og kurs innen programmering, 3D-modellering, simulering og digitale tvillinger.

Vite mer om Digicat? Kontakt: Jan Børre Rydningen  –  jan.borre.rydningen@aakp.no  –  +47 901 36 995

Norsk katapult er en ordning som etablerer og utvikler infrastruktur for innovasjon. Katapultsentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle, prototype, test, simulere og visualisere slik at ideer utvikles raskere, bedre og med lavere risiko.

EFFEE – et spennede tidligfaseselskap

EFFEE – et spennede tidligfaseselskap

Selskapet er en spin-off fra Oshaug Metall og ser ut til å ha truffet markedet på en god måte. Med sin egenutviklede teknologi knyttet til støpning av metall vokser de både hjemme og ute. De har benyttet DigiCats tjenester og sier at dette har vært til stor hjelp når de skulle inn i et konservativt marked gjennom å fremstå mer innovativ og frem-overlent enn sine konkurrenter.

CAPX - Virtuell prototyping

Equinor, sammen med Ocean Installer og Global Maritime benytter seg av DigiCat-tjenester De har gjennomført to runder med teknologi- og prosedyrekvalifisering av en ny bunnramme som fungerer med 2 sugeanker, mot 4 som er vanlig. Gjennom simulering og virtuell prototyping av ulike operasjoner forsikrer de seg at operasjoner lar seg gjennomføre før disse gjennomføres i praksis.

Norge Nå

I forbindelse med NRKs «Norge Nå»-sending fra Campus Ålesund tidligere i høst ble Optimar og deres bruk av DigiCat trukket frem. Optimar bruker teknologien og katapulten til gjennomgang av alle sine produktleveranser. VR brukes også i andre deler av prosessen. Bl.a. går installatørene igjennom utstyret i VR før de drar til verftene for å gjøre den fysiske installasjonen. Dette har ifølge Optimar gitt store besparelser i tid og penger.

Se filmen Blue Innovation Arena

Bli med en tur inn i Norges første virtuelle innovasjonsarena og katapult. Her samhandler gründere, bedrifter og forskningsmiljø for å skape fremtidens arbeidsplasser.

Leverandør-utviklingsprogram

Et leverandørutviklingsprogram med Optimar som integrator og seks ulike underleverandører involvert. Fokus i prosjektet er bruk av sensorer, IIOT, datainnsamling og databearbeiding. Programmet bidra til å bygge kunnskap og gi underleverandørene en styrket posisjon i fremtidig konkurranse. Planen er å sette i gang ytterligere to program i 2020 med andre selskap.
Sikrer optimal fabrikk ved hjelp av VR

Sikrer optimal fabrikk ved hjelp av VR

Optimar bruker digital prototyping og VR-briller for å oppdage og løse utfordringene i fiskeforedlingsanlegg – lenge før de går i gang med å faktisk bygge dem. DIGICAT NORSK KATAPULT-SENTER Optimar er en stor norsk leverandør av fabrikkanlegg til fiskeri- og oppdrettsnæringen. Med elementer fra mange underleverandører er det en krevende prosess å optimalisere de komplekse anleggene. – Erfaringsmessig må hele designpakken korrigeres ved installasjon. Modifikasjonene skaper ofte utfordringer, tar mye tid og medfører kostnader, sier Arnt Dahle, VP Production i Optimar.…

Etablering av nodenettverk

Nærhet er viktig, og av den grunn har DigiCat som strategi å etablere noder rundt i landet der bedriftene kan få tilgang til testfasiliteter. De to første er kommet på plass i løpet av 2019 gjennom samarbeid med Utrøna på Åndalsnes og Sintef i Narvik.

Prosjektstøtte

Små og mellomstore bedrifter kan få støtte på inntil 100.000 kroner til katapultprosjekt via næringshager eller Stiftelsen Teknologiformidling. 15 selskap fikk tilsagn om slik støtte i 2019 gjennom DigiCat. Fra 2020 vil ordningen utvides til å inkludere inkubatorene slik at selskap i tidligfase på en bedre måte kan dra nytte av katapultene. Ordningen er enkel å ta i bruk og har kort behandlingstid.