Birgitte Urke

Birgitte Urke

1: Hva er din Grunderide?

Eg utvikler og produserer veggbilder av reinlav med lyddempande effekt. 

2: Hvilken nytte får du av å være tilknyttet ÅKP som gründer?

Har stor nytte av å være tilknyttet ÅKP:

Har delteke på ulike kurs der eg mellom anna har fått opplæring i MIT metodikk – nyttig verktøy. Møter andre Grunderar  og diskuterer ulike probemstillingar. 

Har tilgang på dyktige rådgjevarar der eg får rettleiing ved behov.  

Benytter meg av ÅKP – nettverket til å finne både kundar og samarbeidspartar. 

3: Hva liker du med å sitte i Innovasjonsareanaen? 

Alternativet i denne perioden fasen er heimekontor det er då ekstra godt å kunne kome til ein fin lokasjon, med positive personar, god kaffe og lun atmosfære. Det er herlig å ver ein del i eit arbeidsmiljø som består at personar med likt mindset – 3 dagar i veka har vi felles lunsj og samtalene har høg verdi. Det handler og å gi og ta. Det er verkeleg ein «innovasjon» arena med svært mange ulike arrangement kvar mnd. Eit pulserende miljø der ein held seg oppdatert på kva som rører seg. Har fått sjans til å montere opp nokre av arbeid mine så difor buker eg også arenaen som «utstillingsvindu «.  Er takknemlig for å få ver ein del av dette miljøet.