Ålesund tatt opp i FNs Smart City program

Ålesund tatt opp i FNs Smart City program

Simuleringsmiljøet på Campus Ålesund får en nøkkelrolle i smart by og regionutviklingsprogrammet som Nye Ålesund, Sula og Giske har blitt tatt opp i. Skal simulere og visualisere trafikkavvikling, vannforsyning og strømforbruk på helt nye måter.

Vi er svært glad for at kommunene i Ålesundregionen gjennom smartby-prosjektet kobler seg tettere på det sterke innovasjons- og simuleringsmiljøet på Campus Ålesund. Her gjør vi i praksis det som World Economic Forum etterlyser i sin siste rapport. Kobler næringslivet og det offentlige tett sammen for å løse fremtidens utfordringer. Dette er unikt i norsk sammenheng, sier Per Erik Dalen i ÅKP. 

Avansert simulering av strømforbruk og trafikk

På NMK etableres det nå en Smart City Lab som er unik i norsk sammenheng. Her vil en visualisere og simulere stordata for å kunne gi Ålesund kommune bedre beslutningsstøtte. Sentralt står Offshore Simulator Centre (OSC) som bruker avanserte simuleringsløsninger for offshore-industrien. I simulatorene kan en vise store mengder av kompliserte data på en måte som er både intuitivt og lettere forståelig. Nå tas denne teknologien også i bruk i utvikling av et smart by-konsept.

Vi har oppdaget at simuleringsverktøyene vi har utviklet for offshore industrien også kan bli et kraftig verktøy også for bransjer. Nå ønsker vi å bruke løsningene våre som en del av FNs Smart Cities-programmet til Ålesund og det åpner opp nye og spennende muligheter der byen kan visualisere de forskjellige systemene, for eksempel kloakk, vannforsyning, trafikk eller strømbruk, sier Joel Mills i Offshore Simulator Centre.