Ellen Torset, leder for markedsaktiviteter

Start video

En allmenning for hele regionen

Vi har skapt en moderne allmenning der mennesker, teknologi og kunnskap kobles sammen for å utvikle nye produkter, tjenester og løsninger. Deling og samarbeid er nøkkelen til å lykkes. I innovasjonsarenaen vår møtes alle på like fot, for det er ved å jobbe sammen at vi bidrar til å skape verdier og arbeidsplasser for fremtiden. (mer…)

Velkommen til ÅKP Blue Innovation Arena, Norges første virtuelle innovasjonsarena og katapult.

Antall besøkende42160

IDC Workshop

I samarbeid med Momentium har vi gjennomført tre workshops for oppfølging av Industridesign-konferansen på Giske. Designselskapene Doga, Eggs og Æra holdt inspirerende, effektive og dynamiske workshops for produktdesignere og de som er opptatt av god design. 

15 nye ideer etter en dag i ÅKP Idélab

15 nye ideer etter en dag i ÅKP Idélab

Fjordhagen i Norddal Kommune (Fjord Kommune fra nyttår) samlet i november kommune, næringsaktører og gode krefter til idéworkshop for å utvikle bærekraftige forretningsmodeller for nye aktiviteter i Tafjord. Resultat: 15 idéer for utvikling! …
Gav gode råd til næringsministeren

Gav gode råd til næringsministeren

Næringsministeren topplederforum var samlet i Ålesund i mai for å diskutere tiltak for å styrke digital konkurransekraft i norsk industri. Vårt ungdomspanel gav sine anbefalinger. Norsk industri står midt i en digital transformasjon som vil kreve massiv kompetanseheving og en rekke andre tiltak skal vi klare å styrke vår digitale konkurransekraft og attraktivitet. Dette var bakteppet for møtet i «Næringsministerens topplederforum for digitalisering av industrien» som ble gjennomført i Ålesund i mai.…
VR-stasjoner
kontorplasser
seminar og arrangement
felleslunsjer

2019 i bilder

Se filmen Blue Innovation Arena

Bli med en tur inn i Norges første virtuelle innovasjonsarena og katapult. Her samhandler gründere, bedrifter og forskningsmiljø for å skape fremtidens arbeidsplasser.

Ålesund tatt opp i FNs Smart City program

Simuleringsmiljøet på Campus Ålesund får en nøkkelrolle i smart by og regionutviklingsprogrammet som Nye Ålesund, Sula og Giske har blitt tatt opp i.…
NÆRINGSTEFT

NÆRINGSTEFT

Sparebanken Møre arrangerer hvert år Næringsteft for gründere. Underveis får deltakere inspirasjon, faglig påfyll, god veiledning og mulighet for nettverksbygging. Reisen avsluttes med å kåre en vinner, som får et nyskapingsstipend på 1 million kroner. Flere nettverks-treff og arbeidsmøter ble holdt i Innovasjonsarenaen, blant annet var Gründerbar med presentasjoner og faglig påfyll en fin møteplass for de som vil starte egen bedrift.
24 timers Hackathon

24 timers Hackathon

Gagn, Driw, ÅKP og NTNU arrangerte 24 timers Hackathon i innovasjonsarenaen i mars i år og temaet innendørs sanntidslokalisering. Studenter ved NTNU arbeidet gjennom hele natten med spennende prosjekter. Gevinsten ved å lokalisere eiendeler og prosesser innendørs i varehus, butikker, fabrikker, lagerlokale og sykehus er definitivt stor.…
Optimar bruker VR

Optimar bruker VR

I januar møtte en gruppe fra Optimar opp for å utforske hvordan de kunne få nytte av VR som verktøy i sin produktuviklingsfase. De fikk stor nytte av dagen i VR-labben, flere feil ble oppdaget, nye muligheter ble dannet og teamet ble styrket. Optimar er en av bedriftene som har benyttet seg av VR-teknologi gjennom året med stort hell.

Ny møteplass for investorer og vekstbedrifter

ÅKP og Nordea etablerte i år en ny møteplass for investorer og vekstselskaper. Investormatch kobler noen av de mest fremoverlente investormiljøene på Sunnmøre med innovative vekstbedrifter som søker kapital.…
Studentbedriften Artifish vinner EM

Studentbedriften Artifish vinner EM

I mai presenterte studentbedriften Artifish sin ide under en felleslunsj i Innovasjonsarenaen. De fikk mange relevante spørsmål, ikke minst fra forskerne hos Sintef. Artifish vant NM for studentbedrifter, og i juni gikk de til topps under EM. Artifish jobber med en bærekraftig løsning på lakselusproblemet og skal trene settefisk til å bli mere effektive lusespisere.
ÅKP Idélab

ÅKP Idélab

Skal du fornye deg i eksisterende marked eller gå inn i et nytt? Kanskje er det trender som påvirker bedriften som vil kreve omstilling?  ÅKP Idélab er en styrt kreativ prosess hvor målet er å skape og identifisere nye idéer og forretningsmuligheter.  Vi fører en tverrfaglig gruppe gjennom en prosess med forskjellige øvelser og oppgaver, med mål om å foredle en idé fra tanke til konsept. Idéen kan være et produkt, en prosess eller et forretningskonsept. Utgangspunktet for et besøk i Idélaben trenger ikke være en idé, det kan også være et problem som en bedrift står ovenfor; f.eks. markedsmessige eller økonomisk utfordringer. ÅKP har i løpet av 2019 arrangert mange idédugnader med hensikt i å utforske nye forretningsmuligheter, alt i fra kommunale utfordringer, produktutvikling til autonome skip.

Internasjonalt i Innovasjonsarenaen

Ålesund er en attraktiv destinasjon, og flere internasjonale delegasjoner besøker NMK og Innovasjonsarenaen gjennom året. Et italiensk TV-team, grupper fra Ghana, Russland, Østerrike og UK har fått høre om hvordan vi samarbeider og konkurrerer på samme tid, og vi har hatt «With inside information» seminar om Brasil, Chile og India for de som vurderer å starte kontor eller se på nye forretningsmuligheter i disse landene.

Founder’s lunch

Målet med ÅKPs FOUNDERS LUNCH er å løfte frem gode forretningsideer og gi flere mulighet til rask vekst. FOUNDERS LUNCH er en viktig møteplass for gründere, ledere i etablerte bedrifter, mulige mentor og investorer. Presentasjoner ble blant annet utført av: Axbit, Xeris, Luminell og Oceanview To ganger ble dette arrangementet gjennomført i 2019, etterfulgt av gratis lunsj som ga nyttige relasjoner for mange.