Per Erik Dalen, CEO, oppsummerer 2019

«Vi har valgt oss bærekraftmål 17 – samarbeid for å nå målene. Det er gjennom godt samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og samfunn vi vil klare å oppnå en bærekraftig utvikling. ÅKP skaper møteplasser der folk utveksler ideer, lærer av hverandre, samarbeider og konkurrerer. Slik bidrar vi til å skape nye muligheter for hele regionen»!

Start video

Godt samarbeid i 20 år

Innovasjonsselskapet ÅKP ble etablert høsten 1999 for å bidra til økt samarbeid mellom næringsliv, akademia og det offentlige. I tett samspill med gode partnere har vi siden den gang arbeidet for at gründere, vekstbedrifter og internasjonalt næringsliv skal lykkes med å skape økte verdier og flere arbeidsplasser. ÅKP tilbyr tjenester til entreprenører, innovasjonsprosjekter og næringsklynger. ÅKP er driftsorganisasjon for sju hoppid.no-kontor, en SIVA-inkubator, klyngeprosjektene GCE Blue Maritime Cluster, NCE Blue Legasea og Digicat – Norsk katapultsenter.

Våre tjenester

Idéutvikling

Vi hjelper med å utvikle forretningsideer

Produktutvikling

Vi hjelper med praktisk innovasjon 

Kapital

Vi finner finansiering til ditt prosjekt

Vekstprogram

Vi hjelper deg å oppskalere din bedrift

Klynger og nettverk

Vi bidrar til å utvikle næringsklynger og nettverk

Prototyping og testing

Vi bistår bedrifter med virtuell prototyping og test av løsninger

Kompetanse

Vi legger til rette for kompetanseheving

Forskning og utvikling

Vi kobler din bedrift med de beste forskningsmiljøene

ÅKP i tall

ansatte
prosjekt
medlemsbedrifter og gründere
deltakere

Forretningsidé​

ÅKP skal være et regionalt senter med nasjonal betydning som bidrar til innovasjon, næringsutvikling og samfunnsbygging.

Hovedstrategi​

Innovativt samspill i praksis

Verdier

Visjonær, uredd, kompetent, raus og solid

Høydepunkter 2019